• Tagespreis 09:00-18:00 Uhr (Mo-Fr.) 89 Euro inkl. 300 km frei
  • Wochenende (Fr-Mo)        219 Euro inkl. 600 km frei
  • Kompl.Woche 7 Tage         449 Euro inkl. 1500 km frei
  • Sparwoche 5 Tage (Di-Fr)  259 Euro inkl. 900 km